حتما تا بحال با رادیوهای اینترنتی آشنا شده اید که بصورت زنده فایل صوتی را پخش میکنند، امروز برنامه ای براتون گذاشتم که به کمکش شما هم میتوانید با یک کامپیوتر متصل به اینترنت یک ایستگاه رادیویی راه بندازید و به دیگران آدرس دهید تا آنان بصورت زنده به رادیوی شما گوش دهند. قابل ذکر است که مراحل نصب بسیار آسان میباشد و حتی کتاب الکترونیکی کار با برنامه نیز در فایل فشرده کنجانده شده است.

Radio Internet Broadcaster  رادیو

دانلود در ادامه مطلب

حتما تا بحال با رادیوهای اینترنتی آشنا شده اید که بصورت زنده فایل صوتی را پخش میکنند، امروز برنامه ای براتون گذاشتم که به کمکش شما هم میتوانید با یک کامپیوتر متصل به اینترنت یک ایستگاه رادیویی راه بندازید و به دیگران آدرس دهید تا آنان بصورت زنده به رادیوی شما گوش دهند. قابل ذکر است که مراحل نصب بسیار آسان میباشد و حتی کتاب الکترونیکی کار با برنامه نیز در فایل فشرده کنجانده شده است.

Radio Internet Broadcaster  رادیو

لینک دانلود

اندازه واقعی : 3.1 مگابایت