گاز

تو این کلیپ دختره میاد به دوستش ب و س بده  به جاش میره روی گاز روشن و ...

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید

مادر

ببینید این مادر از دست بچه موبایلو کجاش میکنه؟؟؟

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید

ترقه عرب

تو این کلیپ یک پسر زیر پایه دوستش ترقه میندازه طرفممممممم عرب یک جفتک میره عجیب

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید

ر ق .ص دختر سر کلاس

نیاز به توضیح نیست از عکس معلومه سر کلاس ایرانی شکل پسرا است ولی دختره

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید