بدون اتصال به برق تا 50% گوشی خود را شارژ كنید...!

یه ترفند تشکر خور !

مقدار شارژ مخفی تلفنهای همراه:

تصور کنید که شارژ باتری تلفن همرا تان بسیار کم میباشد، و شما در انتظار یک تلفن مهم میباشید و شارژرتان نیز همراه تان نیست.
تجهیزات نوکیا با یک ویژگی ، " شارژ رزرو شده "، به بازار ارائه میشوند؟؟. جهت فعال نمودن این ویژگی کلیدهای #3370* را به ترتیب از چپ به راست بر روی صفحه کلید موبایلتان فشار دهید و تلفن همراهتان کارش را با شارژ رزرو شده اش مجددا" شروع خواهد نمود و سپس 50% افزایش انرژی (شارژ) در باتری اش را نشان خواهد داد.


کد اینه هاا ::
ستاره ، سه سه هفت صفر ، مربع --- از راست به چپ بزنید ( یعنی اول از ستاره شروع کنید)